معمای امنیتی پرونده هسته ای ایران از منظر نو واقعگرایی
1. معمای امنیتی پرونده هسته ای ایران از منظر نو واقعگرایی

رضا سیمبر؛ رضا رحم دل؛ مهسا فلاح

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1395، ، صفحه 87-106

چکیده
  چکیده پرونده هسته­ای، تاکنون یکی از پیچیده ترین معماهای امنیتی روابط خارجی ایران بوده است. نقطه ثقل سیاست خارجی ایران، تقابل ایدئولوژیک (محور مقاومت) با قدرت های ساختاری نظام بین الملل است. پرسش اصلی ...  بیشتر
فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل
2. فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل

رضا سیمبر؛ رضا رحم دل؛ مهسا فلاح

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1394، ، صفحه 179-203

چکیده
  فهم سازه انگارانه رفتارهای حوزه تروریسم به ویژه گروه القاعده و انشعابات آن از جمله داعش به دلیل رویکرد تحلیلی و ترکیبی که هم شامل حوزه روش شناسی معناگرایی و هم حوزه عوامل مادی می باشد مجالی فراهم آورد ...  بیشتر
شالوده شکنی جدال های امنیتی ایران و عربستان (2001-2014)
3. شالوده شکنی جدال های امنیتی ایران و عربستان (2001-2014)

رضا سیمبر

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1393، ، صفحه 171-208

چکیده
   ایران و عربستان از جمله کشورهایی هستند که داعیه تسلط و رهبری بر جهان اسلام را دارند و از دریچه معرفتی خاص خود این هدف را دنبال می کنند. به دلیل اختلافات بنیادین در نشانگان زبان شناختی، رقابت و تقابل ...  بیشتر