روابط سینوسی ایران و انگلیس پس از انقلاب اسلامی
1. روابط سینوسی ایران و انگلیس پس از انقلاب اسلامی

جهانبخش محبی نیا؛ علیرضا امینی؛ حسن صنعتی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1393، ، صفحه 107-148

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و انگلیس شاهد تنگناهای منحصر به ‌فردی بوده که دلیل عمده آن عدم پذیرش واقعیات جدید بعد از انقلاب توسط انگلیسی‌ها بوده است. در تحلیل این موضوع می توان به دیدگاه ...  بیشتر