جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران
1. جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران

اسماعیل بایبوردی؛ علیرضا کریمیان

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1393، ، صفحه 77-102

چکیده
  چکیده وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی را در طول تاریخ فراهم آورده است چرا که ایران کشوری چند قومی است. دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه ...  بیشتر
سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا
2. سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا

رضا رسولی؛ اسماعیل بایبوردی؛ مالک دلیر

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1392، ، صفحه 139-164

چکیده
  رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای شامل فعالیت هایی می شود که هدفشان حذف تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بین مناطق مختلف است. در مناطق مختلف کشور ترکیه تفاوت های میزان توسعه از لحاظ جمعیت، سطح درآمد ...  بیشتر