پیامدهای توافق هسته ای بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا
1. پیامدهای توافق هسته ای بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

جعفر قامت؛ محمدرضا پورقوشچی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1395، ، صفحه 165-188

چکیده
  چکیده روابط ایران و کشورهای اروپایی، ریشه در تاریخ داشته و همواره در دوره های مختلف از فراز و نشیب برخوردار بوده است، اما در دوره جدید، با توجه به توافق به دست آمده و موفقیت دولت یازدهم در حل پرونده پیچیده ...  بیشتر
الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها
2. الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها

جعفر قامت؛ پرتو صابری قمی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 179-212

چکیده
  چکیده توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی ...  بیشتر