نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی
1. نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی

احمد نقیب زاده؛ حسین تفضلی؛ مهدی نیکخواه قمی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1394، ، صفحه 83-114

چکیده
  اتحادیه اروپا یکی از مهمترین بازیگران بین المللی است که در صدد است علاوه بر گسترش نفوذ اقتصادی خود، در مقام یک قدرت بزرگ فراملی ظاهر شود و در این راستا به ویژه بعد از معاهده ماستریخت گام های مهمی در جهت ...  بیشتر
فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان
2. فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

احمد نقیب زاده؛ مونا سعیدلویی

دوره 4، شماره 15 ، تابستان 1390، ، صفحه 155-186

چکیده
  چکیده فمینیسم از ظهور نخستین موجش تا به امروز دچار تغییر و تحولات شگرفی حتی در ریشه ای ترین خواستگاههای فکری خود بوده است. به ویژه در موج سوم که بر پایه تکثر، تنوع و تعدد بنا شده است. فمینیسم پست مدرن یکی ...  بیشتر