دلایل خروج آمریکا از برجام از منظر رئالیسم نئوکلاسیک
1. دلایل خروج آمریکا از برجام از منظر رئالیسم نئوکلاسیک

اکرم صالحی؛ محمدرضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1400

چکیده
  برجام یکی از اتفاقات حقوقی و بین المللی مهم در تاریخ روابط بین الملل محسوب میشود. این توافق بین المللی که نتیجه دو سال مذاکرات رسمی و فشرده بود، بین ایران و گروه 1+5 در شهر وین منعقد شد. در پی امضای این سند، ...  بیشتر
واکاوی گسترش پوپولیسم در شرق اروپا مطالعه موردی کشورهای گروه ویشگراد 2018 -2008
2. واکاوی گسترش پوپولیسم در شرق اروپا مطالعه موردی کشورهای گروه ویشگراد 2018 -2008

محسن شریف خدایی؛ محمدرضا دهشیری؛ محمد رضا قائدی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 95-120

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1399.13.4.5.1

چکیده
  با فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، کشورهای مرکزی و شرقی اروپا که تازه از نظام کمونیستی رها شده بودند در تلاش برآمدند تا به ساختار های اروپایی به پیوندند. کشورهای گروه ویشگراد در موج اول گسترش در سال ...  بیشتر
عوامل تعیین‌کننده در نظم امنیتی غرب آسیا بر اساس نظریه موازنه همه‌جانبه
3. عوامل تعیین‌کننده در نظم امنیتی غرب آسیا بر اساس نظریه موازنه همه‌جانبه

محمدرضا دهشیری؛ حسین شاه مرادی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 75-108

چکیده
  در مقاله حاضر، عوامل و روندهای تعیین‌کننده در نظم امنیتی منطقه غرب آسیا در سه عرصه ساختارها، بازیگران و فرآیندها به‌عنوان پارامترهایی درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر واکاوی می‌شود. چارچوب‌ نظری تحقیق ...  بیشتر