ناسیونالیسم اقتصادی دونالد ترامپ و رهیافت شبکه‌ای در سیاست‌خارجی آمریکا
1. ناسیونالیسم اقتصادی دونالد ترامپ و رهیافت شبکه‌ای در سیاست‌خارجی آمریکا

حسین دهشیار؛ سیدامیرسینا نورانی

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1399، ، صفحه 43-74

چکیده
  آمریکا در دوره ترامپ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را درپیش گرفته‌است که مخاطرات جدی برای نظم اقتصادی لیبرال به همراه دارد؛ اما این سیاست دلایل خاص خود را دارد. لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که دلایل اتخاذ ...  بیشتر
چگونگی توانمندسازی زنان درعرصه تصمیم گیری سیاسی درساختارتصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی
2. چگونگی توانمندسازی زنان درعرصه تصمیم گیری سیاسی درساختارتصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی

محمدعلی خسروی؛ حسین دهشیار؛ صفی ناز سادات ابطحی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 99-132

چکیده
  چکیده یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار و توانمندسازی، مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری های ملی و بین‌المللی است. مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. با ...  بیشتر