بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در خلیج فارس
1. بررسی چالش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در خلیج فارس

عباسعلی رهبر؛ سید جواد صحیح النسب

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 213-250

چکیده
  چکیده با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، فصل جدیدی از مناسبات سیاست خارجی کشور به وجود آمد که از جمله می توان به تغییر جهت سیاست خارجی متمایل به غرب ایران در رژیم گذشته به سیاست متأثر از شعار نه شرقی، ...  بیشتر
تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری
2. تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری

عباسعلی رهبر؛ فاطمه حیدری

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 219-253

چکیده
  چکیده سرمایه اجتماعی مفهوم نوینی است که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و دامنه پژوهشی، کاربرد و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بالقوه و بالفعل گسترده­ای در صحنه روابط جامعه و حکومت دارد. سرمایه ...  بیشتر
اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
3. اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی (ع)

عباسعلی رهبر؛ علی ملک زاده

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 167-202

چکیده
  چکیده اصالت فرد معمولا"درکناراصالت جامعه بکارمی رود ودارای معانی متعدد می باشد یکی از مفاهیمی که در مورد این واژه بکا ر رفته است حقیقت بودن چیزی که اصل نامیده می شود، ودیگری تابع آن محسوب می گردد.از آنجایی ...  بیشتر