سیاست خارجی باراک اوباما در غرب آسیا و شمال آفریقا تا سال 2015
1. سیاست خارجی باراک اوباما در غرب آسیا و شمال آفریقا تا سال 2015

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ امین پرهیزکار؛ احسان خضری

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1395، ، صفحه 67-86

چکیده
  چکیده گرچه بیشتر منتقدان استراتژی منطقه­ای باراک اوباما معتقدند که اوباما فاقد یک دید استراتژیک است، اما این استدلال، نادرست به نظر می­رسد. اوباما زمانی به مسند ریاست جمهوری نشست که ایمان داشت کاهش ...  بیشتر