سیاست خارجی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریه
1. سیاست خارجی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریه

اکبر اشرفی؛ امیر سعید بابازاده جودی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1394، ، صفحه 43-65

چکیده
  با گذشت زمان، بحران سوریه به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه تبدیل شده است. از سوی دیگر تحولات سیاسی سوریه عرصه‌ای برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم کرده است. هر ...  بیشتر