نویسنده = رضا جلالی
تعداد مقالات: 3
2. چشم‌انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 73-92

رضا جلالی