جی استریت، لابی نوظهور در ایالات متحده آمریکا
1. جی استریت، لابی نوظهور در ایالات متحده آمریکا

احمد بخشایش اردستانی؛ محمد شاهدی

دوره 4، شماره 17 ، زمستان 1390، ، صفحه 65-90

چکیده
  چکیده در ایالات متحده آمریکا هیچ محدودیتی برای انجمن سازی برای مقاصد سیاسی وجود ندارد. عضویت در انجمن ها در آمریکا نسبت به دیگر نقاط جهان بسیار بیشتر است. بنابراین با توجه به ساختار آن، جایگاه لابی ها ...  بیشتر