مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو
1. مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو

سید اسمعیل حسینی‌گلی؛ احمد ساعی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1396، ، صفحه 9-29

چکیده
  چکیده صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی هم‌زمان در برهه خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ...  بیشتر
نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود
2. نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود

احمد ساعی؛ عبدالمجید سیفی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 129-150

چکیده
  چکیده این مقاله به بررسی مهاجرت نیروی کار از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته و تضادهایی که در این قالب در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود، می پردازد. این مهاجرت ها باعث ایجاد یک چالش بزرگ ...  بیشتر