شکل گیری داعش در کانون پویش جهانی شدن
1. شکل گیری داعش در کانون پویش جهانی شدن

محمدرضا حاتمی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1394، ، صفحه 147-170

چکیده
  چکیده رشد گروه های تروریستی در سال های گذشته در منطقه خاورمیانه نشان دهنده فصل جدیدی از مسائل امنیتی در منطقه است. گسترش سریع گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه بیانگر این نکته است که حرکت تروریستی دیگر ...  بیشتر