الگوهای رفتاری سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه پس از خیزش‌های عربی
1. الگوهای رفتاری سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه پس از خیزش‌های عربی

سیدحسن میرفخرائی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 149-174

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1399.13.4.8.4

چکیده
  با آغاز موج تحولات خاورمیانه در نتیجه خیزش‌های مردمی از سال 2011، شاهد یک تکامل رفتاری در سیاست خارجی روسیه بوده‌ایم. رفتاری که شاید بتوان آن را در قالب رئالیسم تهاجمی ارزیابی کرد. در این راستا روسیه در ...  بیشتر
رفتار موازنه‌گرانه روسیه در خاورمیانه: مطالعه موردی ایران و عربستان (2012-2018)
2. رفتار موازنه‌گرانه روسیه در خاورمیانه: مطالعه موردی ایران و عربستان (2012-2018)

سید حسن میرفخرایی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1397، ، صفحه 145-164

چکیده
  چکیده روسیه از سال 2011 میلادی، باملاحظه نخستین زمزمه‌های تولد نظم جدید منطقه‌ای در خاورمیانه، رویکردهای جدیدی را نسبت به این منطقه حساس در پیش‌گرفته است. رویکردهایی که نشان از بازیابی نقش‌آفرینی مسکو ...  بیشتر