رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه گانه در مجامع بین المللی
1. رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه گانه در مجامع بین المللی

مهدی قربانی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ نقی طبرسا

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1397، ، صفحه 117-143

چکیده
  چکیده کشور ایران به دلیل شرایط و موقعیت ممتاز استراتژیک در طول تاریخ مورد توجه بسیاری از کشورهای فرامنطقه‌ای و حتی منطقه‌ای بوده است که در این بین بریتانیا با سابقه‌ای طولانی و با هدف حفظ مهمترین مستعمره ...  بیشتر