جهانی شدن و هویت ملی ایران
1. جهانی شدن و هویت ملی ایران

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 155-185

چکیده
  امروزه مساله پیچیده هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویت های تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین، به یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری متفکرین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دولت مردان تبدیل ...  بیشتر
جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران
2. جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران

اسماعیل بایبوردی؛ علیرضا کریمیان

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1393، ، صفحه 77-102

چکیده
  چکیده وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی را در طول تاریخ فراهم آورده است چرا که ایران کشوری چند قومی است. دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه ...  بیشتر
نقش قومیت ها در تکاپوی فدرالیسم نوین سیاسی عراق
3. نقش قومیت ها در تکاپوی فدرالیسم نوین سیاسی عراق

بیژن نیری؛ محمد امین انصاری

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 163-195

چکیده
  چکیده ویژگی های جغرافیای سیاسی عراق موجب تقسیم آن کشور به مناطق شمال، مرکز و جنوب گردیده است که هر کدام خاستگاه ویژه خود را داراست. در مناطق شمالی و کردنشین مهمترین دغدغه آنها استقرار فدرالیسم و الحاق ...  بیشتر
بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان
4. بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

عبدالعلی قوام؛ ندا محمد

دوره 3، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 229-262

چکیده
  چکیده هویت به عنوان سازمان دهنده معنا، نقش، کارکردها و هسته نظام اجتماعی یکی از مهمترین مباحثی است که بشر در طول حیات خود به طرق گوناگون در پی حفظ و تعریف آن بوده است. در جریان جهانی شدن و مباحث ساختار ...  بیشتر