بُحران هویت در منطقه خزر و نگاهی گفتمانی به حل آن
1. بُحران هویت در منطقه خزر و نگاهی گفتمانی به حل آن

حسین سیف زاده

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1391، ، صفحه 119-152

چکیده
  چکیده با مشاهده نشانه­هایی از ظهور چرخه­های بحران در هویت گفتمانی منطقه خزر، محتوای این مقاله تلاشی است گفتمانی برای وانمودکردن معنادار دو نگاه موجود و ممکنی که شهروندان این منطقه به هویت خود دارند ...  بیشتر
بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان
2. بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

عبدالعلی قوام؛ ندا محمد

دوره 3، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 229-262

چکیده
  چکیده هویت به عنوان سازمان دهنده معنا، نقش، کارکردها و هسته نظام اجتماعی یکی از مهمترین مباحثی است که بشر در طول حیات خود به طرق گوناگون در پی حفظ و تعریف آن بوده است. در جریان جهانی شدن و مباحث ساختار ...  بیشتر