منازعه غرب و روسیه در قالب انقلاب های نارنجی و آبی در اوکراین
1. منازعه غرب و روسیه در قالب انقلاب های نارنجی و آبی در اوکراین

حبیب الله ابو الحسن شیرازی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1393، ، صفحه 9-56

چکیده
  با وقوع انقلاب نارنجی در سال 2004 با آنکه نظام سیاسی دراوکراین دگرگون نشد ولی دریک جابجایی قدرت درسطح دولت، حزب "مناطق اوکراین" در انقلابی آبی رنگ در سال 2010 به رهبری" یاناکوویچ" که روس گرا بود، جای خود را ...  بیشتر
کالبد شکافی انقلاب‌های رنگین و تأثیر آن در ایران
2. کالبد شکافی انقلاب‌های رنگین و تأثیر آن در ایران

محمد علی خسروی؛ داوود بیات

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 57-94

چکیده
  چکیده انقلاب رنگی یکی از شیوه‌های جدید تغییر رژیم از دو دهه‌ی گذشته تا کنون است که عمدتاً علیه نظام‌های سیاسی فرسوده و باقی‌مانده از دوره‌ی جنگ سرد در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های استقلال یافته ...  بیشتر