روابط غرب - روسیه در سایه تحولات اوکراین 2014
1. روابط غرب - روسیه در سایه تحولات اوکراین 2014

عباسعلی زنده بودی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-82

چکیده
  چکیده حدود سه سال پیش ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال اعتراضات گسترده ضددولتی از این کشور فرار کرد. متعاقب این تحولات که در جریان آن رئیس جمهوری مورد حمایت کرملین برکنار شد، روسیه به مداخله ...  بیشتر
منازعه غرب و روسیه در قالب انقلاب های نارنجی و آبی در اوکراین
2. منازعه غرب و روسیه در قالب انقلاب های نارنجی و آبی در اوکراین

حبیب الله ابو الحسن شیرازی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1393، ، صفحه 9-56

چکیده
  با وقوع انقلاب نارنجی در سال 2004 با آنکه نظام سیاسی دراوکراین دگرگون نشد ولی دریک جابجایی قدرت درسطح دولت، حزب "مناطق اوکراین" در انقلابی آبی رنگ در سال 2010 به رهبری" یاناکوویچ" که روس گرا بود، جای خود را ...  بیشتر