مهاجران خاورمیانه‌ای و امنیت اروپا
1. مهاجران خاورمیانه‌ای و امنیت اروپا

رضا اختیاری امیری؛ حسین رفیع؛ عصمت عارفی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1397، ، صفحه 73-101

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر منطقه خاورمیانه با بحران‌های شدیدی مواجه بوده که حاصل رقابت‌های ژئوپلتیکی و تقابل هویتی و ایدئولوژیکی قدرت‌های منطقه‌ای، مداخلات و وزن‌کشی قدرت‌های بزرگ و رشد تروریسم و بنیادگرایی ...  بیشتر
امنیت ملی اسرائیل و استراتژی تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران
2. امنیت ملی اسرائیل و استراتژی تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران

مرتضی محمودی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1393، ، صفحه 209-231

چکیده
   اسرائیل پیوسته می کوشد تا خود را یکی از تهدید¬های جدی علیه جمهوری اسلامی ایران نشان دهد. مقامات اسرائیلی از سال 1990 به بعد بارها اذعان کرده¬اند که در صورت دست¬یابی ایران به سلاح هسته ای و تکمیل ...  بیشتر