تحلیلی بر راهبردها و ابزارهای تحکیم و گسترش قدرت نرم چین
1. تحلیلی بر راهبردها و ابزارهای تحکیم و گسترش قدرت نرم چین

گلناز نریمانی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1397، ، صفحه 165-202

چکیده
  چکیده ارتقای قدرت و توان چین را می­توان در دو زمینۀ قدرت سخت و قدرت نرم آن مورد توجه و بررسی قرار داد. در زمینه افزایش و گسترش قدرت سخت چین می­توان گفت که از لحاظ معیارها و سنجه­های مالی و اقتصادی، ...  بیشتر
قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مایلی؛ مریم مطیعی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1395، ، صفحه 190-207

چکیده
  چکیده   در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. قدرتی که ﺗﺄکید بر استفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای ﺗﺄثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها دارد. جمهوری ...  بیشتر
نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا
3. نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

لیلا رئیسی؛ مریم درخشنده

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1394، ، صفحه 213-245

چکیده
  تحولات نظام بین‌الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله‌ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوند‌داشته را نشان می‌دهد. امروزه ...  بیشتر
قدرت نرم و جایگاه آن در امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
4. قدرت نرم و جایگاه آن در امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

محمد علی خسروی؛ سید نوراالله میراشرفی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1393، ، صفحه 56-85

چکیده
  قدرت نرم یکی از اصلی ترین شاخص های سیاست خارجی و امنیتیجمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. هر نظام سیاسی انقلابی همواره از شاخص های قدرت نرم برای ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی خود بهره می گیرند. آنچه ...  بیشتر
تأثیر دیپلماسی هوشمند در ارتباطات سیاسی نظام بین الملل
5. تأثیر دیپلماسی هوشمند در ارتباطات سیاسی نظام بین الملل

جهانبخش ایزدی؛ مجتبی تکبیری

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1393، ، صفحه 34-55

چکیده
  تغییرات ماهوی بر پیکره¬ گفتمان ها و ابزارهای رایج در نظام بین الملل امری عادی و بدیهی نمی¬باشد.دیپلماسی نیز به عنوان مهمترین ابزار روابط بین الملل از این قاعده مستثنی نیست. با بررسی تاریخ دیپلماسی، ...  بیشتر
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم
6. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم

حسین رفیع؛ ملیحه نیک روش

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1392، ، صفحه 99-133

چکیده
   قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصر حاضر، جایگاه رفیعی یافته است، به گونه ای که سیاستمداران برای دست یابی به آن تلاش زیادی دارند. علت این امر را می توان در کارآمدی و موفقیت قدرت نرم ...  بیشتر