پارادوکس های سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه
1. پارادوکس های سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

محمد صادق کوشکی؛ محجوبه کریمی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1393، ، صفحه 86-107

چکیده
   از نگاه اغلب تحلیل گران، سیاست خارجی آمریکا در برابر جنگ داخلی سوریه بسیار منفعل کننده و ابهام آمیز بوده است. با آنکه بیش از چهار سال از شروع جنگ داخلی در سوریه می گذرد آمریکا نتوانسته موضعی قاطع در ...  بیشتر
سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب
2. سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب

سید محمد طباطبائی؛ اکرم فضلی خانی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1393، ، صفحه 185-224

چکیده
  تحولات دولت‌های عربی که از سال 2010 در تونس آغاز شد و دومینووار به کشورهای دیگر از جمله مصر و لیبی رسید، باعث واکنش دولت‌های مختلف شد که یکی از آنها ترکیه است. ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه حضور خود را ...  بیشتر
تاثیرات بهار عربی و انقلاب‌‌های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز
3. تاثیرات بهار عربی و انقلاب‌‌های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1391، ، صفحه 9-36

چکیده
  چکیده خیزش‌های عربی که از تونس آغاز و به مصر، مراکش، اردن، لیبی، سوریه، یمن و بحرین گسترش یافت، سوالات مختلفی را به ذهن متبادر نمود که آیا این خیزش‌ها می تواند به سایر مناطق جهان سرایت نماید؟ امکان بروز ...  بیشتر