جایگاه خلیج فارس در ادوار مختلف تکامل امنیت انرژی چین
1. جایگاه خلیج فارس در ادوار مختلف تکامل امنیت انرژی چین

مجید عباسی(اشلقی)؛ محمد زارع

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1400

چکیده
  باید اذعان کردکه امروزه، قدرت مانند هواپیمایی است که می تواند در هر سرزمینی فرود آید به شرطی که امکانات و بستر سازی مناسبی برای فرود آماده و مهیا شده باشد. چین با فهم این مسئله و بستر سازی مناسب از دهه ...  بیشتر
طرح جاده ابریشم جدید و رویکرد انرژی‌محور چین در آسیای میانه و روسیه
2. طرح جاده ابریشم جدید و رویکرد انرژی‌محور چین در آسیای میانه و روسیه

سعید میرترابی؛ هادی ترکی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 167-195

چکیده
  چین به عنوان بزرگترین قدرت نوظهور اقتصادی در جهان، چند دهه رشد پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی ...  بیشتر
ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا
3. ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید مهدی حبیبی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 9-41

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.1.8

چکیده
  چرایی عادی‌سازی سیاست چین در قبال آمریکا در دهه 1970، پرسشی اصلی پژوهش حاضر است. در پاسخ، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی قرار می‌دهند که «روی کار آمدن رهبران جدید با ادراکات متفاوت از رهبران ...  بیشتر
اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل
4. اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ مهدی سلامی زواره؛ مهرداد فلاحی بَرزُکی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 93-128

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.48.4.1

چکیده
  چین و اسرائیل از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوتند. چین دارای ده شهر است که به تنهایی از جمعیت کل اسرائیل بیشتر است. هیچ اجتماع یهودی در چین و هیچ اجتماع چینی در اسرائیل وجود ندارند. اسرائیل با مهمترین رقیب ...  بیشتر
ﺗﺄثیر ابتکار کمربند-راه بر آینده شراکت چین و روسیه در آسیای مرکزی
5. ﺗﺄثیر ابتکار کمربند-راه بر آینده شراکت چین و روسیه در آسیای مرکزی

شایان جوزانی کهن؛ شاهین جوزانی کهن؛ محمدرضا دهشیری

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1398، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.45.2.3

چکیده
  چکیده طرح ابتکار کمربند-راه نقطه عطف شکل دهی به نظم اقتصادی جدید و مستقل از آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق مورد توجه چین و روسیه برای شکل دهی به شراکت راهبردی میان دو کشور با هدف جلوگیری ...  بیشتر
تحلیلی بر راهبردها و ابزارهای تحکیم و گسترش قدرت نرم چین
6. تحلیلی بر راهبردها و ابزارهای تحکیم و گسترش قدرت نرم چین

گلناز نریمانی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1397، ، صفحه 165-202

چکیده
  چکیده ارتقای قدرت و توان چین را می­توان در دو زمینۀ قدرت سخت و قدرت نرم آن مورد توجه و بررسی قرار داد. در زمینه افزایش و گسترش قدرت سخت چین می­توان گفت که از لحاظ معیارها و سنجه­های مالی و اقتصادی، ...  بیشتر
ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)
7. ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)

بهرام امیراحمدیان؛ روح اله صالحی دولت آباد

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-42

چکیده
  چکیده امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلفی طرحهایی را  در راستای تأمین اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده­اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که ...  بیشتر
روابط ایران و چین در دوره احمدی‌نژاد: سیاست نگاه به شرق و تأثیرات ساختاری
8. روابط ایران و چین در دوره احمدی‌نژاد: سیاست نگاه به شرق و تأثیرات ساختاری

فریبرز ارغوانی پیرسلامی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1394، ، صفحه 9-41

چکیده
  در چارچوب توجه سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد به گسترش روابط با کشورهای آسیایی در راستای سیاست نگاه به شرق، روابط با جمهوری خلق چین جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد؛ اما برخلاف انتظار ایران، این روابط هیچ‌گاه ...  بیشتر
جایگاه نظام رهبری چین در تداوم فرایند توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی
9. جایگاه نظام رهبری چین در تداوم فرایند توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی

علیرضا سلطانی؛ حسن سلیمانی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1393، ، صفحه 43-78

چکیده
  چین از جمله کشورهایی است که با تدبیر سیاست های اقتصادی توسعه گرا، از منزلت ویژه ای در سطح بین الملل برخوردار شده است. تأثیر نظام رهبری چین در این امر و تداوم آن از سال 1979 تا کنون،به ویژه دنگ شیائوپینگ به ...  بیشتر