سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب
1. سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب

سید محمد طباطبائی؛ اکرم فضلی خانی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1393، ، صفحه 185-224

چکیده
  تحولات دولت‌های عربی که از سال 2010 در تونس آغاز شد و دومینووار به کشورهای دیگر از جمله مصر و لیبی رسید، باعث واکنش دولت‌های مختلف شد که یکی از آنها ترکیه است. ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه حضور خود را ...  بیشتر