ارتقای مفهوم مداخله بشردوستانه در بستر نظریه‌های روابط بین‌الملل (با تأکید بر مکتب انگلیسی)
1. ارتقای مفهوم مداخله بشردوستانه در بستر نظریه‌های روابط بین‌الملل (با تأکید بر مکتب انگلیسی)

سید عبدالعلی قوام؛ رحمان نجفی سیار

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1392، ، صفحه 37-60

چکیده
  مفهوم «مداخله بشردوستانه» حاکی از تفوق یافتن اصلِ مترقی‌«عدالت» بر اصل کلاسیک «حاکمیت» کشورها است. طبق این مفهوم، در صورت وقوع جنایت‌های فاحش حقوق بشر از سوی حاکمان ستمگر، حق حاکمیت ...  بیشتر
تلازم آزادی و حکومت قانون در اندیشه هایک
2. تلازم آزادی و حکومت قانون در اندیشه هایک

محمد توحیدفام

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 47-73

چکیده
  چکیده فریدریش فون هایک از ژرف‌اندیش‌ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری‌ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه‌گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می‌دهند. حکومت ...  بیشتر