دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن های دوستی در روابط بین الملل
1. دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن های دوستی در روابط بین الملل

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1396، ، صفحه 9-25

چکیده
  چکیده نقش آفرینی تشکلهای غیردولتی درحقیقت تبلور حضور رسمی و سازمان یافته مردم  یک کشور در روابط خارجی و روند تعاملی جامعه جهانی تلقی می­شوند؛ از این رو انجمن­های دوستی یکی از بازیگران ﻣﺆثر حوزه ...  بیشتر
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم
2. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم

حسین رفیع؛ ملیحه نیک روش

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1392، ، صفحه 99-133

چکیده
   قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصر حاضر، جایگاه رفیعی یافته است، به گونه ای که سیاستمداران برای دست یابی به آن تلاش زیادی دارند. علت این امر را می توان در کارآمدی و موفقیت قدرت نرم ...  بیشتر