آزادی به مثابه معنا
1. آزادی به مثابه معنا

جهانبخش ایزدی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 35-64

چکیده
  چکیده آزادی مفهومی بلند، پرآوازه، دیریاب و درعین‌حال گمگشته تاریخ مبارزات و مجاهدت‌های وسیع و دامنه‌دار بشری است. اما این مفهوم گرانسنگ و غیرقابل مقایسه با سایر ارزش‌های همطراز، مشکل معنایی و مفهومی ...  بیشتر
اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
2. اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی (ع)

عباسعلی رهبر؛ علی ملک زاده

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 167-202

چکیده
  چکیده اصالت فرد معمولا"درکناراصالت جامعه بکارمی رود ودارای معانی متعدد می باشد یکی از مفاهیمی که در مورد این واژه بکا ر رفته است حقیقت بودن چیزی که اصل نامیده می شود، ودیگری تابع آن محسوب می گردد.از آنجایی ...  بیشتر