تحلیل تاثیر عناصر گفتمان اعتدال گرایی دولت روحانی بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا
1. تحلیل تاثیر عناصر گفتمان اعتدال گرایی دولت روحانی بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا

علی محمد متقی؛ سید علی طباطبایی پناه

دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1399، ، صفحه 161-190

چکیده
  طرح گفتمان اعتدال گرایی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم به همراه رویکردهای تعاملی و انعطافی، با استقبال کشورهای اتحادیه اروپا روبرو شد و با شروع مذاکرات هسته ای که منجر به توافق ...  بیشتر
تحویل نظریه سازه انگاری از روابط بین الملل به مباحث علوم سیاسی
2. تحویل نظریه سازه انگاری از روابط بین الملل به مباحث علوم سیاسی

مجید حسینی صیادنورد؛ محمدرضا مایلی

دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1399، ، صفحه 131-160

چکیده
  ویژگی مشترک میان سازه انگاران، توجه به رابطه تکوینی و ساختارمند میان ساختار و کارگزار است. حال سئوال این است که آیا می توان از مولفه ها و متغیرهای پژوهشی نظریه سازه انگاری در حوزه مطالعاتی داخلی یک کشور ...  بیشتر
تحلیل سازه انگارانه سیاست خارجی نوین ترکیه و رقابت با جمهوری اسلامی ایران
3. تحلیل سازه انگارانه سیاست خارجی نوین ترکیه و رقابت با جمهوری اسلامی ایران

محمد منصور عظیم زاده اردبیلی؛ حسین مسعود نیا؛ سید جواد امام جمعه زاده

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1396، ، صفحه 79-106

چکیده
  چکیده با به قدرت رسیدن اسلام­گرایان ترکیه در سال 2002 و پیروزی حزب عدالت و توسعه، الگویی از سیاست­گذاری خارجی توسط رهبران سیاسی این کشور تحت عنوان «نوعثمانی­گری» شکل گرفت. مؤلفه ­های­ حاکم ...  بیشتر
فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل
4. فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل

رضا سیمبر؛ رضا رحم دل؛ مهسا فلاح

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1394، ، صفحه 179-203

چکیده
  فهم سازه انگارانه رفتارهای حوزه تروریسم به ویژه گروه القاعده و انشعابات آن از جمله داعش به دلیل رویکرد تحلیلی و ترکیبی که هم شامل حوزه روش شناسی معناگرایی و هم حوزه عوامل مادی می باشد مجالی فراهم آورد ...  بیشتر
چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، از سال 2001 تا 2010 مطالعه موردی اروند و هیرمند
5. چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، از سال 2001 تا 2010 مطالعه موردی اروند و هیرمند

حمید پیشگاه هادیان؛ علیرضا حجازی

دوره 3، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 119-168

چکیده
  چکیده این مقاله به تشریح و تحلیل ِسیاست آب آبراهه های بین المللی ایران با افغانستان:  هیرمند/ هلمند و ایران و عراق:  اروند رود/ شط العرب در دوره زمانی 2011 تا 2010  می پردازد. شکل گیری پروسه امنیت بین ...  بیشتر