تحلیلی بر عوامل پیدایش و رشد سریع دولت اسلامی در سوریه و عراق
1. تحلیلی بر عوامل پیدایش و رشد سریع دولت اسلامی در سوریه و عراق

کامران طارمی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1394، ، صفحه 171-214

چکیده
  چکیده از سال 2010 تا کنون سازمان موسوم به دولت اسلامی تبدیل به قویترین گروه تروریستی در خاورمیانه گشته و تهدیدات جدی متوجه امنیت منطقه نموده است. این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل و تطور این سازمان از زمان ...  بیشتر
فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل
2. فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل

رضا سیمبر؛ رضا رحم دل؛ مهسا فلاح

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1394، ، صفحه 179-203

چکیده
  فهم سازه انگارانه رفتارهای حوزه تروریسم به ویژه گروه القاعده و انشعابات آن از جمله داعش به دلیل رویکرد تحلیلی و ترکیبی که هم شامل حوزه روش شناسی معناگرایی و هم حوزه عوامل مادی می باشد مجالی فراهم آورد ...  بیشتر