آزادی به مثابه معنا
1. آزادی به مثابه معنا

جهانبخش ایزدی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 35-64

چکیده
  چکیده آزادی مفهومی بلند، پرآوازه، دیریاب و درعین‌حال گمگشته تاریخ مبارزات و مجاهدت‌های وسیع و دامنه‌دار بشری است. اما این مفهوم گرانسنگ و غیرقابل مقایسه با سایر ارزش‌های همطراز، مشکل معنایی و مفهومی ...  بیشتر