مهاجران خاورمیانه‌ای و امنیت اروپا
1. مهاجران خاورمیانه‌ای و امنیت اروپا

رضا اختیاری امیری؛ حسین رفیع؛ عصمت عارفی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1397، ، صفحه 73-101

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر منطقه خاورمیانه با بحران‌های شدیدی مواجه بوده که حاصل رقابت‌های ژئوپلتیکی و تقابل هویتی و ایدئولوژیکی قدرت‌های منطقه‌ای، مداخلات و وزن‌کشی قدرت‌های بزرگ و رشد تروریسم و بنیادگرایی ...  بیشتر
نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود
2. نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود

احمد ساعی؛ عبدالمجید سیفی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 129-150

چکیده
  چکیده این مقاله به بررسی مهاجرت نیروی کار از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته و تضادهایی که در این قالب در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود، می پردازد. این مهاجرت ها باعث ایجاد یک چالش بزرگ ...  بیشتر