نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی در روند دولت سازی در عراق پس از سقوط صدام
1. نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی در روند دولت سازی در عراق پس از سقوط صدام

ارسلان قربانی؛ سعید بشیری؛ جواد علیزاده

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1394، ، صفحه 215-253

چکیده
  چکیده عراق از نظر اجتماعی دارای بافت موزاییکی و متشکل از گروه‌های قومی- فرقه‌ای متعدد است. ماهیت سه‎گانه جمعیتی و سیاسی آن کشور، همواره زمینه‎های بالقوه تنش و جدایی را در بردارد. حمله آمریکا و متحدانش ...  بیشتر
نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان
2. نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان

محمدجواد آقاجری؛ مرتضی کریمی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1394، ، صفحه 57-104

چکیده
  چکیده نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و بعد از سقوط وی را می توان بر حسب میزان نفوذ و تاثیر گذاری به سه دسته بازیگران اصلی شامل ایران، پاکستان و روسیه و بازیگران پیرامونی ...  بیشتر