نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان
1. نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان

محمدجواد آقاجری؛ مرتضی کریمی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1394، ، صفحه 57-104

چکیده
  چکیده نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و بعد از سقوط وی را می توان بر حسب میزان نفوذ و تاثیر گذاری به سه دسته بازیگران اصلی شامل ایران، پاکستان و روسیه و بازیگران پیرامونی ...  بیشتر
استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن برامنیت ملی ایران
2. استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن برامنیت ملی ایران

محمد توحیدفام؛ فرهاد پایدار

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 65-98

چکیده
  چکیده ایران کشوری پر اهمیت در خاورمیانه می باشد. اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگی با پاکستان و عراق و از همه مهمتر داشتن مرزهای طولانی با افغانستان از جمله عواملی است ...  بیشتر
مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه 11 سپتامبر
3. مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه 11 سپتامبر

مجتبی مقصودی؛ ساحره غله دار

دوره 4، شماره 17 ، زمستان 1390، ، صفحه 179-210

چکیده
  چکیده: روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 موجب گردید تا مسئله مشارکت سیاسی زنان در این کشور مورد بازنگری قرار گیرد. تلاش برای برقراری نظام دمکراتیک و توجه این نظام ...  بیشتر
نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان
4. نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان

احمد بخشایشی اردستانی؛ پرویز میرلطفی

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 29-56

چکیده
  چکیده نوشتار حاضر در پی علت یابی ظهور پدیده طالبان است. گرچه علل تام این پدیده سلسله عللی است که در دو حوزه درونی و بیرونی زمینه ساز شکل گیری طالبان هستندوبا در نظر گرفتن این نکته که علل بیرونی این پدیده ...  بیشتر
فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران
5. فرصتها و تهدیدهای روند ملت سازی در افغانستان برای ایران

محمدجواد حق شناس؛ عمران یوسفی

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 95-124

چکیده
  چکیده افغانستان به لحاظ حضور در محیط استراتژیک ایران یکی از مهمترین حلقه های آن به شمار می رود. اهمیت راهبردی افغانستان برای ایران بسیار مهم است. محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان یکی از مهمترین ...  بیشتر