سیاست تعهدات چندگانه و چندجانبه هند در قبال ایران و اسرائیل: دلایل و پیامدها
1. سیاست تعهدات چندگانه و چندجانبه هند در قبال ایران و اسرائیل: دلایل و پیامدها

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین؛ علی اسکندری نسب

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 69-93

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1399.13.4.6.2

چکیده
  موفقیت در پیشبرد سریع توسعه به همراه عمل‌گرایی اقتصادی باعث شده تا هند اولا به یکی از پویاترین کشورها در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیا به عنوان یک کانون نوظهور ثروت و قدرت در جهان تلقی بشود. الزام توسعه ...  بیشتر
سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران
2. سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران

روح الله درآینده؛ حمید احمدی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1397، ، صفحه 69-95

چکیده
  چکیده  در چند سال اخیر، بحران سوریه به یکی از مهمترین موضوعات نظام بین­الملل تبدیل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. سوریه عرصه رقابت و محل جولان برخی از قدرت­های منطقه­ای ...  بیشتر
ریشه‌های بحران اوکراین و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
3. ریشه‌های بحران اوکراین و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

احسان فلاحی؛ اسداله عامری

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1395، ، صفحه 65-92

چکیده
  چکیده در عصر جهانی شدن اوضاع منطقه­ای و جهانی در هم تنیده شده است. لذا بحران در یک منطقه منافع بازیگران در مناطق دیگر را تحت تاثیر قرار می­دهد. اوکراین از زمان استقلال با بحران­های متعددی مواجه بوده ...  بیشتر
بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین
4. بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین

اردشیر سنائی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1391، ، صفحه 75-102

چکیده
  چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله ...  بیشتر
تقابل سیاست خارجی روسیه و آمریکا در گرجستان
5. تقابل سیاست خارجی روسیه و آمریکا در گرجستان

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ ذبیح اله نادری

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده پس از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری گرجستان در آوریل 1991، پایه اصلی سیاست این کشور بر عدم وابستگی به روسیه و ایجاد روابط نزدیک با آمریکا و متحدان غربی‌اش بنا شد. با وقوع انقلاب رز و انتخاب ...  بیشتر
بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین
6. بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین

اردشیر سنایی؛ مونا کــاویانپور

دوره 3، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 203-228

چکیده
  چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله ...  بیشتر