بررسی دیدگاه احزاب بریتانیا درباره برگزیت با تاکید بر نظریات توسعه سیاسی
1. بررسی دیدگاه احزاب بریتانیا درباره برگزیت با تاکید بر نظریات توسعه سیاسی

پویا کلانتری؛ حمید هوشنگی؛ سبحان بیات

دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1399، ، صفحه 101-130

چکیده
  بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ‌گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و حتی در مواردی چارچوب‌های اتحادیه اروپا در حوزه مالی و روادید را نپذیرفته است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه ...  بیشتر
مشارکت سیاسی و نهادمندی احزاب توده گرا در کشورهای جهان سوم
2. مشارکت سیاسی و نهادمندی احزاب توده گرا در کشورهای جهان سوم

سید علی مرتضویان؛ رضا پریزاد

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1395، ، صفحه 139-164

چکیده
  چکیده در دوران بعد از جنگ جهانی دوم شمار کثیری از مستعمرات سابق به استقلال دست یافتند و به عنوان کشورهای جدید در صحنه سیاست بین الملل قد علم کردند. مشارکت سیاسی فزاینده توده ها از یک سو و ضرورت ﺗﺄسیس ...  بیشتر