سکولاریسم از منظر اندیشمندان ترک، آمریکایی و فرانسوی: با تأکید بر حزب عدالت و توسعه ترکیه
1. سکولاریسم از منظر اندیشمندان ترک، آمریکایی و فرانسوی: با تأکید بر حزب عدالت و توسعه ترکیه

مهدی لکزی؛ مسعود غفاری

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1397، ، صفحه 129-144

چکیده
  چکیده ترکیهازآغازتأسیستوسطمصطفیکمالآتاترک،یکیازپایه هاواصولاساسی نظامحکومتیخودرابرمبنای سکولاریسمقرارداده است. یکی از عوامل کلیدی سکولاریسم در ترکیه مدرن با میراث عثمانی، نظارت «نهادینه حکومت ...  بیشتر
جایگاه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002
2. جایگاه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002

محمدرضا صارمی؛ اردشیر سنایی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1397، ، صفحه 133-155

چکیده
  چکیده حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام‌های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‌منداند. عوامل متعددی در ...  بیشتر
علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه
3. علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه

محمد علی بصیری؛ سیدعلی مجیدی نژاد؛ عبدالرضا عالیشاهی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1396، ، صفحه 39-64

چکیده
   ارتش ترکیه در سال­های 1960، 1971، 1980، 1997.م به خاطر حقی که «کمال آتاترک» برای محافظت از جمهوری ترکیه و حفاظت از ارزش­های کمالیستی به موجب قانون اساسی به ارتش واگذار کرده، دست به کودتا زده است، ولی ...  بیشتر
چشم‌انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه
4. چشم‌انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه

رضا جلالی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1391، ، صفحه 73-92

چکیده
  چکیده ترکیه امروزی وارث امپراطوری عثمانی است که در برهه‌ای از تاریخ به عنوان امپراطوری بزرگ اسلامی در سطح جهان مطرح بود. وجود نیروهای سیاسی متعارض در سیاست ترکیه، این کشور را به پدیده‌ای متمایز از همسایگانش ...  بیشتر
چارچوبی تحلیلی برای بررسی روابط ترکیه و اسرائیل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (2010ـ‌ 2002)
5. چارچوبی تحلیلی برای بررسی روابط ترکیه و اسرائیل پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (2010ـ‌ 2002)

اردشیر سنایی

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 151-180

چکیده
  چکیده ترکیه نخستین کشور مسلمان خاورمیانه است که در سال 1949 اسرائیل را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک با آن کشور برقرار کرد. از روابط ترکیه و اسرائیل، همواره به عنوان یک رابطه استراتژیک نام برده می شود. ...  بیشتر