رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام
1. رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام

علی لاریجانی؛ غلامرضا غلامی ابرستان

دوره 4، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 65-92

چکیده
  چکیده در ادبیات سیاسی رایج، مشروعیت به معنای «پذیرش حق اعمال قدرت از سوی شهروندان» تعریف می‌شود، اما از نگاه اسلام مشروعیت نظام سیاسی دقیقا  بر اساس تعریف مذکور تعریف نمی شود بلکه مشروعیت نظام ...  بیشتر