مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو
1. مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو

سید اسمعیل حسینی‌گلی؛ احمد ساعی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1396، ، صفحه 9-29

چکیده
  چکیده صنعت خودروسازی در ایران و کره جنوبی هم‌زمان در برهه خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ...  بیشتر
تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری
2. تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری

عباسعلی رهبر؛ فاطمه حیدری

دوره 4، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 219-253

چکیده
  چکیده سرمایه اجتماعی مفهوم نوینی است که از علوم اجتماعی وارد عرصه علوم سیاسی گردیده و دامنه پژوهشی، کاربرد و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری بالقوه و بالفعل گسترده­ای در صحنه روابط جامعه و حکومت دارد. سرمایه ...  بیشتر