بررسی دیدگاه احزاب بریتانیا درباره برگزیت با تاکید بر نظریات توسعه سیاسی
1. بررسی دیدگاه احزاب بریتانیا درباره برگزیت با تاکید بر نظریات توسعه سیاسی

پویا کلانتری؛ حمید هوشنگی؛ سبحان بیات

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 101-130

چکیده
  بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ‌گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و حتی در مواردی چارچوب‌های اتحادیه اروپا در حوزه مالی و روادید را نپذیرفته است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه ...  بیشتر
آینده‌پژوهی رابطه ویژه آمریکا و بریتانیا در دوره پسابرگزیت
2. آینده‌پژوهی رابطه ویژه آمریکا و بریتانیا در دوره پسابرگزیت

علی محمدیان؛ احمد نقیب زاده

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-120

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.47.3.8

چکیده
  چکیده برگزاری رفراندوم 23 ژوئن 2016 و رأی بالای 51 درصدی به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب بروز ابهامات متعدد و عدم­قطعیت‌های فراوانی برای محققین سیاست خارجی در خصوص آینده سیاست‌های بریتانیا در ...  بیشتر
رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه گانه در مجامع بین المللی
3. رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه گانه در مجامع بین المللی

مهدی قربانی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ نقی طبرسا

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1397، ، صفحه 117-143

چکیده
  چکیده کشور ایران به دلیل شرایط و موقعیت ممتاز استراتژیک در طول تاریخ مورد توجه بسیاری از کشورهای فرامنطقه‌ای و حتی منطقه‌ای بوده است که در این بین بریتانیا با سابقه‌ای طولانی و با هدف حفظ مهمترین مستعمره ...  بیشتر