ناسیونالیسم اقتصادی دونالد ترامپ و رهیافت شبکه‌ای در سیاست‌خارجی آمریکا
1. ناسیونالیسم اقتصادی دونالد ترامپ و رهیافت شبکه‌ای در سیاست‌خارجی آمریکا

حسین دهشیار؛ سیدامیرسینا نورانی

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1399، ، صفحه 43-74

چکیده
  آمریکا در دوره ترامپ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را درپیش گرفته‌است که مخاطرات جدی برای نظم اقتصادی لیبرال به همراه دارد؛ اما این سیاست دلایل خاص خود را دارد. لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که دلایل اتخاذ ...  بیشتر
امکان سنجی بکار گیری نظریه های همگرایی در تحلیل بحران اروپا
2. امکان سنجی بکار گیری نظریه های همگرایی در تحلیل بحران اروپا

ابراهیم آقا محمدی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1395، ، صفحه 9-43

چکیده
  از زمان تشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات ...  بیشتر