ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)
1. ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)

بهرام امیراحمدیان؛ روح اله صالحی دولت آباد

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-42

چکیده
  چکیده امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلفی طرحهایی را  در راستای تأمین اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده­اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که ...  بیشتر