مولفه های ژئواکونومیک سیاست خارجی فرانسه در فضای رقابت های ژئوپلیتیک غرب آسیا و پیامدهای آن برای روابط ایران-فرانسه
1. مولفه های ژئواکونومیک سیاست خارجی فرانسه در فضای رقابت های ژئوپلیتیک غرب آسیا و پیامدهای آن برای روابط ایران-فرانسه

علی صباغیان؛ محسن جلالی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1400

چکیده
  تعامل بازیگران غرب آسیا با قدرت‌های بزرگ، همواره به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توازن منطقه در مطالعات روابط بین‌الملل مورداشاره قرارگرفته است. فرانسه نیز یکی از وزنه‌هایی است که از دیرباز در یارگیری‌های ...  بیشتر
عوامل تعیین‌کننده در نظم امنیتی غرب آسیا بر اساس نظریه موازنه همه‌جانبه
2. عوامل تعیین‌کننده در نظم امنیتی غرب آسیا بر اساس نظریه موازنه همه‌جانبه

محمدرضا دهشیری؛ حسین شاه مرادی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 75-108

چکیده
  در مقاله حاضر، عوامل و روندهای تعیین‌کننده در نظم امنیتی منطقه غرب آسیا در سه عرصه ساختارها، بازیگران و فرآیندها به‌عنوان پارامترهایی درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر واکاوی می‌شود. چارچوب‌ نظری تحقیق ...  بیشتر
ﺗﺄثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا
3. ﺗﺄثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا

کابک خبیری؛ منوچهر محمدی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1396، ، صفحه 83-104

چکیده
  توافق­های چند جانبه در بین کشورهای دنیا در ارتباط با مسائل چالش برانگیز معمولا راه گشای نقش آفرینی طرفین در تحولات پس از چنین توافقاتی است. برنامه جامع اقدام مشترک، حکم چنین ابزاری را برای ایران داشت ...  بیشتر
سیاست خارجی باراک اوباما در غرب آسیا و شمال آفریقا تا سال 2015
4. سیاست خارجی باراک اوباما در غرب آسیا و شمال آفریقا تا سال 2015

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ امین پرهیزکار؛ احسان خضری

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1395، ، صفحه 67-86

چکیده
  چکیده گرچه بیشتر منتقدان استراتژی منطقه­ای باراک اوباما معتقدند که اوباما فاقد یک دید استراتژیک است، اما این استدلال، نادرست به نظر می­رسد. اوباما زمانی به مسند ریاست جمهوری نشست که ایمان داشت کاهش ...  بیشتر