دکترین مسئولیت حمایت: شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها
1. دکترین مسئولیت حمایت: شکاف میان انتظارات و واقعیت‌ها

عقیل محمدی؛ مهرداد حلال خور

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1400

چکیده
  ناتوانی جامعه‌ی بین‌المللی در مقابله‌ی جدی‌ با نقض گسترده‌ی و سازمان‌یافته‌ی حقوق بشر و مشکلات مربوط به توجیه مبانی قانونی مداخله‌ی بشردوستانه در دهه‌ی 1990، موجب طرح دکترین «مسئولیت حمایت» ...  بیشتر
دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن و سازوکارهای قدرت در خاورمیانه
2. دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن و سازوکارهای قدرت در خاورمیانه

آزاده الفتی؛ فرزاد رستمی؛ قدرت احمدیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 9-41

چکیده
  بنا به گزارش نهادهای بین­المللی حقوق بشری، وضعیت حاکم در یمن گویای یک وضعیت بحرانی در این کشور است به نحوی که هیچ نهادی در این کشور قادر به تأمین امنیت مردم آن نیست. در چنین شرایطی شورای امنیت می­بایست ...  بیشتر