انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل
1. انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل

دیدخت صادقی حقیقی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1398، ، صفحه 129-154

چکیده
  در 16 مارس 2014 طی یک رفراندوم که با حمایت و مداخله نظامی روسیه برگزار شد، کریمه اعلام استقلال نمود و بطور یک جانبه از اوکراین جدا شد و بلافاصله مورد شناسایی روسیه قرار گرفت. سپس پارلمان کریمه خواهان الحاق ...  بیشتر