تطور روابط نظامی و اقتصادی آمریکا و عربستان سعودی، 2019- 1943
1. تطور روابط نظامی و اقتصادی آمریکا و عربستان سعودی، 2019- 1943

مرتضی کریمی؛ محمدجواد آقاجری؛ محمد مجاور شیخان

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1399، ، صفحه 109-141

چکیده
  همکاری های دفاعی واشنگتن-ریاض سابقه ای طولانی دارد. روابط عربستان سعودی و آمریکا دو هدف متفاوت دارد. مهم‏ترین هدف حکومت عربستان از تقویت روابط با ایالات متحده آمریکا، «امنیتی» است و خواستار حمایت ...  بیشتر