نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تغییرات ماهوی بر پیکره¬ گفتمان ها و ابزارهای رایج در نظام بین الملل امری عادی و بدیهی نمی¬باشد.دیپلماسی نیز به عنوان مهمترین ابزار روابط بین الملل از این قاعده مستثنی نیست. با بررسی تاریخ دیپلماسی، شاهد قله های تاریخی هستیم، تاریخی که با دیپلماسی کلاسیک(دیپلماسی دولت- دولت) آغاز شدهو با گذر زمان و افزایش آگاهی عموم مردم، دیپلماسی باز(دیپلماسی ملت- ملت) را تجربه می کند.با رواج یافتن رسانه ها، صفحه¬ تاریخ دیپلماسی عمومی (دیپلماسی دولت- ملت)ورق می¬خورد. عدم پاسخگویی به نیاز تا آنجا می¬رسد که دیپلماسی به سبک و سیاق گذشته خود پاسخگوی نیاز روز نظام بین الملل نبودو "دیپلماسی هوشمند" متولد شد. دیپلماسی هوشمند به معنای هم افزایی قدرت سخت و نرم، با تکیه بر تجربه های دیپلماسی های فوق الذکر، در صدد حل مشکلات پیش روی نظام بین الملل می باشد و در این رهگذر، تأثیراتی بر سرعت، سهولت و دقت ارتباطات سیاسی نظام بین الملل خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Smart Diplomacy on International Political Communications

نویسندگان [English]

  • Jahanbakhsh Ezadi 1
  • Mojtaba Takbiri 2

1 Assistant Professor of Islamic Azad University

2 MA Student of Islamic Azad University

چکیده [English]

Essence changes in custom speeches and tools are not usual between nations, also diplomacy as the most important international communication tool is like that. By study of history of diplomacy, we can see historical summit, history that was begin with classic diplomacy (state-state diplomacy) and by increasing social awareness, experience open diplomacy (nation-nation diplomacy). By increasing telecommunications, public diplomacy (nation-state diplomacy) was created. Last diplomacies could not answer to our new requirements, so smart diplomacy was born. Smart diplomacy by last experiences want to solve international problems and will have effect on speed, facilitate and accuracy of international political communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Soft power
  • hard power
  • Smart Diplomacy
  • Political Communications