نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

 از نگاه اغلب تحلیل گران، سیاست خارجی آمریکا در برابر جنگ داخلی سوریه بسیار منفعل کننده و ابهام آمیز بوده است. با آنکه بیش از چهار سال از شروع جنگ داخلی در سوریه می گذرد آمریکا نتوانسته موضعی قاطع در برابر این بحران اتخاذ کند و در مورد تسلیح تمام عیار مخالفان و یا حمله نظامی به سوریه مردد باقی مانده است.انفعالی که پیامد آن ناخشنودی برخی متحدان آمریکا مانند عربستان سعودی از سیاست های واشنگتن بود. ریشه این سردرگمی به استراتژی مبهم و نامشخص تیم سیاست خارجی آمریکا در رابطه با رویارویی با بیداری اسلامی مربوط بود و به طور کلی پیامد سردرگمی در سیاست خارجی را در سطوح منطقه ای و بین المللی عیان کرد. کاهش اعتبار و قدرت جهانی آمریکا از یک سو و تضعیف مناسبات واشنگتن با متحدانی همچون عربستان سعودی و اسرائیل در این رابطه قابل جمع بندی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Paradox of America's Foreign Policy in Syrian Crises

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh Kooshki 1
  • Mahjobeh Karimi 2

1 Assistant Professor of Tehran University

2 MA Graduate of Regional Studies at Tehran University

چکیده [English]

In the view of most analysts, the US foreign policy in the Syrian civil war has been very passive and ambiguous. Over the four years of civil war in Syria passed and the US has failed to adopt a firm stance against the crisis and arming the opposition, or full-scale military attack on Syria remains uncertain. The resulting discontent among some American allies like Saudi Arabia and passive policies of Washington was considered. The root of this confusion was the ambiguous foreign policy strategy in relation to the confrontation with the Islamic awakening and overall outcome of US confusion in foreign policy at regional and international levels was evident. America’s credibility and global power relations on the one hand and undermine Washington's allies like Saudi Arabia and Israel in this regard can be summarized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria crisis
  • the United States
  • realism
  • Islamic awakening
  • International System