نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته مقطع دکتری مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اتحادیه مدیترانه‌ای، یا اتحادیه ای برای مدیترانه عنوان سازمانی است که با تبلیغات انتخاباتی سارکوزی در سال 2008، مطرح گردید. سارکوزی با پیشنهاد تشکیل چنین سازمانی (متشکل از کشورهایی از سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا که با مدیترانه مرز مشترک دارند) اهدافی چون بازتولید نگرش گلیستی، راضی کردن ترکیه به انصراف از حضور در اتحادیه اروپا، مطرح کردن فرانسه به عنوان یک قدرت هژمون در منطقه مدیترانه، بازخوانی و حل و فصل مسئله مهاجران آفریقایی به این کشور و همچنین حضور دوباره در کنار دولت‌های عربی و ایفای نقش موثر در معادلات خاورمیانه را دنبال می‌کرد. این پیشنهاد سارکوزی که مخالفت‌های فراوانی را در سراسر اروپا و حتی خاورمیانه و آفریقا به دنبال داشت، می‌توانست سارکوزی را به یکی از رهبران تاریخ‌ساز فرانسه مبدل گرداند که توانسته جلال و شکوه فرانسه بزرگ را به آن‌ها بازگرداند. این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی تشکیل این نهاد منطقه‌ای، موانع، مخالفت‌های سایر کشورها و همچنین اهداف فرانسه از تشکیل این سازمان، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا فرانسه می¬تواند به رغم چالش¬های فراوان، اتحادیه¬ای در مدیترانه ایجاد نماید و از این طریق نفوذ خود را در این منطقه فزونی بخشد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Union for Mediterranean, France Eastern Dream; Goals and obstacles

نویسنده [English]

  • Shahnaz Zomorodbakhsh

Ph.D. student of Islamic Azad University

چکیده [English]

Union for Mediterranean was first introduced by Sarkozy in his elections campaign in 2008. Suggesting the establishment of such an organization (consisting of countries from Europe, Asia and Africa continents which common borders with Mediterranean) Pursued different goals including reproduction of Gulist approach, convincing Turkey to with draw its attempts for joining the EU, promoting France as the hegemonic power in Mediterranean region, resolving the issue of immigration from African countries to France, and more pronounced voice in the Middle Eastern developments. Sarkozy's proposal which faced with extensive objections from European and even African and the Middle Eastern countries, could introduce him as a history making leaders of Frances. Providing a review over the historical trend of the establishment of this regional institution, obstacles, the objection of other countries and Frances objectives in establishing this organization, tries to answer this question whether or not France could create a union Mediterranean and strengthen its influence despite the numerous challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • France
  • Union for Mediterranean
  • Foreign policy
  • European Union