نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانش آموخته رشته روابط بین النلل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چین از جمله کشورهایی است که با تدبیر سیاست های اقتصادی توسعه گرا، از منزلت ویژه ای در سطح بین الملل برخوردار شده است. تأثیر نظام رهبری چین در این امر و تداوم آن از سال 1979 تا کنون،به ویژه دنگ شیائوپینگ به عنوان معمار توسعه اقتصادی این کشور، برکسی پوشیده نیست. وی ضمن ریل گذاری توسعه این کشور، و با درک الزامات داخلی و خارجی توسعه اقتصادی و نهادینه کردن الگوی مدیریتی ثابت و تربیت نیروهای نخبه و فراهم کردن زمینه جابجایی رهبران و نخبگان در سیستم سیاسی و حزبی این کشور فرایند توسعه این کشور را شتاب مناسبی داد.از آنجا که استراتژی توسعه اقتصادی چین توسط دنگ،به چارچوبی قانونمند و سیستمی تبدیل شده بود،رهبران بعدی این کشور نیز،علیرغم ویژگی و سلایق مختلف،ادامه دهنده راه وی بوده و موجب توسعه اقتصادی روزافزون این کشورگردیده اند. آنها با برگزیدن سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم،فناوری،تحقیقات و تجارت شرایط رو به رشد وپیشرفت چین را فراهم ساختند.توجه به دانش،کارآمدی و تخصص،توانمندی و جوانگرایی در نظام رهبری چین در نسل های بعدی موجب نتایج چشمگیری در رشد اقتصادی این کشور شده و چین در عرصه داخلی و بین المللی جلوه تازه ای به خود گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position of the Chinese leadership in the continuing process of economic development in the internal and international arena since 1979

نویسندگان [English]

  • Alireza Soltani 1
  • Hasan Solaymani 2

1 Assistant Professor of Islamic Azad University

2 MA Student of Islamic Azad University

چکیده [English]

China is among the countries that has enjoyed a special status in international level by pursuing development-oriented economic policies. The impact of the Chinese leadership in this matter and its persistence since 1979, especially Deng Xiao Peng as the founder of the country's economic development is obvious. He accelerated the development process of China by identification of Internal and international requirements of economic development, institutionalization of established management model, and providing the chance for new leaders and elites in the political system. Since China's economic development strategy (devised by Deng) had become a legal and systematic framework the next leader of China continued his method despite their different characteristics and preferences and contributed to economic development of the country. They paved the way for economic development by adoption of targeted policies in the fields of science, technology, research and trade. Priority of knowledge, competence and expertise, capabilities and youth activism in the Chinese leadership of next generations have made significant achievements for the china’s economy. China has taken on new face in the national and international arena

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • China
  • Elites
  • leadership System
  • Management Model